• شنبه الی پنجشنبه 08:00 - 18:00
خرید برنج دم سیاه

خرید برنج دم سیاه

خرید برنج عنبربو

خرید برنج عنبربو

خرید برنج طارم هاشمی

خرید برنج طارم هاشمی

خرید برنج دودی

خرید برنج دودی

خرید برنج قهوه ای

خرید برنج قهوه ای

برنج علی کاظمی

برنج علی کاظمی

قیمت برنج شیرودی

قیمت برنج شیرودی

خرید برنج فجر

خرید برنج فجر

خرید برنج ندا

خرید برنج ندا

خرید برنج کشت دوم

خرید برنج کشت دوم

خرید سبوس

خرید سبوس

خرید آرد برنج

خرید آرد برنج

پربازدید های لوجنک

تجربه طعمی دلپذیر

با برنج ایرانی لوجنک

الان بخرید

برنج ندا 5 کیلویی

موجود در انبار

300,000 تومان

برنج فجر 5 کیلویی

موجود در انبار

375,000 تومان

برنج شیرودی 5 کیلویی

موجود در انبار

325,000 تومان

لوجنک
لوجنک
لوجنک

پیشنهادات ویژه لوجنک

برنج ندا 5 کیلویی

موجود در انبار

300,000 تومان

برنج فجر 5 کیلویی

موجود در انبار

375,000 تومان

برنج شیرودی 5 کیلویی

موجود در انبار

325,000 تومان

لوجنک
لوجنک